פרק תשיעי הקהילה, דמותה וארגונה

סיוגם החוקי של היהודים מטעם המדינה לעומת שאר המעמדות , הסתייגותם והתבדלותם הדתית התרבותית של היהודים עצמם מהחברה המקיפה גרמו , שרוב צורכיהם — הן של היחיד הן של הציבור — לא היו עשויים לבוא על סיפוקם אלא בפעולה הדדית של יהודים ביניהם לבין עצמם . סיפוק של צרכים אלה חייב את קיומם של מוסדות יהודיים : ארגון היחידים באיגודים בעלי תוקף וכושר פעולה בתחומים השונים של הפעילות החברתית . המסגרת היסודית והשכיחה ביותר לכך היא הקהילה . הקהילה מאגדת בקרבה ומלכדת את היחידים ה ושבים במקום ישיבת קבע . התהוותה אינה לכאורה אלא תהליך של גידול האוכלוסיה היהודית במקום על ידי באי חוץ , או בדרך של ריבוי טבעי —עד למספר מינימאלי המשמש יסוד מספיק לפעולה הדדית יציבה ומתמדת . אולם , לאמתו של דבר , התלכדותם של יחידים אלה ליחידה מאורגנת היא פעולה חברתית , היוצאת לפועל על יסוד הזיקה הדתית התרבותית המקרבת יחידים אלה זה לזה . ראשית כול , הצרכים המקבילים והמשותפים של היחידים הם המזקיקים אותם זה לזה ודוחפים אותם להתלכדות חברתית . שנית , התארגנותם גופה יוצאת לפועל על בסיס המשפט התלמודי ; והרי ההודאה המפורשת , או המובנת מאליה...  אל הספר
מוסד ביאליק