פרק שביעי דרכי הכלכלה היהודית

המושג 'קאפיטאליסטי' כפי שהשתמשנו בו בפרק הקודם , היינו : הפעלת קח כספית לשם הסקת רווחים , אינו מבטא את המשמעות הסוציולוגית של התו פעה . כן אין הוא מסביר את הזיקה בינו לבין החברה היהודית אלא הסבר ראשון בלבד . לשם הרחבת ההסבר מן ההכרח להבחין בין סוגים שונים של קאפיטאליזם , הנבדלים זה מזה מבחינת בסיס הסיכוי לריבוי ההון המושקע . הגורמים המסייעים לבעל ההון להרבות את הונו משתנים לפי תנאי ההשקעה , והם תלויים במבנה החברתי שמעבר לפעילות הכלכלית כשלעצמה . אשר לקאפיטאליזם הרינו מונים בו שלושה סוגים : הקאפיטאליזם המדינתי , המוגן , ושל השוק תחפשי י . בקאפיטאליזם המדינתי גמלוא משמעותו של המושג מושתתים סיכויי * ההשקעה על נטילת חלק בהכנסות שמוסדות השלטון גובים מן הנתינים שהם 1 בספרות המדעית מתכוונים במושג 'קאסיטאליזם' סתם לקאסיטאליזם המודרני , החפשי . אולם מאכס ובר , אגב בירוריו וויכוחיו , הבחין בין סוגים שונים של קאסיסאליזם שקדםו לקאםיטאליזם המודרני , ליתר דיוק : שמצויים היו גם במסגרות היסטוריות אחרות . הוא כינה אותם בשמות שונים Staatskapitalismus , Paria- kapitalismus , Abenteuerkapitalismus ולא דק...  אל הספר
מוסד ביאליק