מסורת ומשבר החברה היהודית במוצאי ימי-הביניים

יעקב ככן י עקב כ "ץ : מסורת ומשבר לזכר אחי זק"ל חיים דוד שנפל במאורעות הדמים בארץ ביום ד' בשבט תרצ"ח ישראל שנספה עם בני ביתו בשואת הונגריה בחודש סיון תשי"ד יעקב כיץ מסורת ומשבר  אל הספר
מוסד ביאליק