לוח תאריכים לחיי תיאודור הרצל ופעולותיו (אוקטובר 1898 - אפריל 1902)

1898 23 בספטמבר9- באוקטובר נסיעה לפאריס , לונדון , ךן האג , אמסטרדם וברלין 6 באוקטובר בשעות הערב הרצל מגיע לברלין . 7 באוקטובר בפגישתם באחוזת ליבנננרג שבקרבת ברלין אוילנבורג מספר להרצל שלקיסר אין ספק שהסולטאן יקבל את עצותיו בעניין הציוני . מוסכם שהקיסר ישוחח עם הרצל בקושטא ויקבל משלחת של ציונים בירושלים . 9 באוקטובר בבוקר הרצל נפגש בפוטםדאם עם הגרוסהרצוג מבאדן , שבא להיפרד מן הקיסר ערב נסיעתו למזרח . הגרוסוןרצוג מסר להרצל שהקיסר " מלא התלהבות" מהרעיון הציוני . בצהריים הרצל נפגש עם הקאנצלר הוהנלוהה ועם שר החוץ בילוב . הם מביעים עמדה מסויגת כלפי הצעותיו של הרצל , והוא חש בנעימה האנטישמית שבדברי הוהנלוהה . 13 באוקטובר16- בנובמבר נסיעה לקושטא ולארץ ישראל כדי לפגוש את הקיסר הגרמני . 13 באוקטובר הרצל יוצא לקושטא עם וולפסון , שניךר , בוךנהיימר וזייךנך " ) המשלחת . ( " 15 באוקטובר " המשלחת" מגיעה לקושטא . 18 באוקטובר הרצל מתקבל לשיחה אצל הקיסר הגרמני בנוכחות בילוב . לשאלת הקיסר מה עליו לדרוש מן הסולטאן , הרצל משיב : Chartered Company בחסות גרמניה . 19 באוקטובר הרצל ומלוויו יוצאים באונייה הרוסי...  אל הספר
מוסד ביאליק