הערות לספר עשירי

, Verciorova 1 עיירה רומנית השוכנת על הגדה הצפונית של הדנובה , קרוב לגבול רומניה - הונגריה של אז . הרכבת מבודאפשט לקונסטנצה עברה שם . 2 ג'וזף קאואן הפליג מלונדון לנמל אוסטנךה בבלגיה ומשם המשיך דרך וינה ברכבת עד בודאפשט . 3 הרצל ביקר בקושטא בראשונה ( בחברת נוולינםקי ) ביוני , 1896 בשנייה כדי לפגוש את הקיסר וילהלם השני באוקטובר , 1898 ובשלישית במאי . 1901 ראה כרך א , עמ' , 348-326 ולעיל עמ' . 320-306 , 47-30 Top-Hane 4 או - Tophane רובע בקושטא , השוכן לחופי הבוספורוס מצפוךמזרח לגאלאטה . 5 ראה לעיל עמי 367 וספר תשיעי , הערה . 204 6 נאום הפתיחה של הרצל בקונגרס הציוני החמישי . 7 ראה לעיל עמ' , 364-363 מכתבו של הרצל אל הסולטאן מ 20 בדצמבר . 1901 8 כלומר הדברים שאמר הרצל בלונדון ביוני 1901 ( בייחוד בנאומו ב"מועדון המכבים ( " ובקונגרס הציוני החמישי בבאזל בדצמבר . 1901 על הנאום בלונדון ראה לעיל עמ' 344 וספר תשיעי , הערה . 100 9 על "איחוד החוב" ראה לעיל עמ' 314 וספר תשיעי , הערה . 36 10 על ניצול אוצרות הטבע בידי חברה שהרצל היה אמור להקים ראה לעיל עמי 313 ו . 326 11 על פי דיווח של השגריר הגרמני...  אל הספר
מוסד ביאליק