הערות לספר תשיעי

1 ראה לעיל עמ' . 298 2 בתו הצעירה של הרצל מרגךטה , שכונתה טרודה וגם טרוךל , נולדה ב 20 במאי . 1893 3 על הנסיעה הקודמת ראה לעיל עמ' . 298-296 , Banhida 4 עיירה בהונגריה בנתיב מסילת הברזל מווינה לבודאפשט . על הר סמוך לעיירה זו הוצב בזמן "חגיגות אלף השנה" ( ראה לעיל ספר שמיני , הערה ( 16 -פסל ענקי של "הנשר ההונגרי , ( Turul ) '' ציפור אגדתית שלפי המסורת ליוותה את שבטי המאדיארים בנדודיהם להונגריה . בזכות הפסל היה המקום ליעד לעלייה לרגל של פטריוטים . , Kelenfold 5 עיר סמוכה לבודאפשט , מדרום לה . 6 על הבן רוסטם ואמברי ראה לעיל ספר שמיני , הערה . 123 7 כזכור , הועמד לרשות הרצל סכום של 3 , 000 ליש"ט לשם "פעולות בקושטא" ( ראה לעיל עמ' 298 וספר שמיני , הערה . ( 356 מסכום זה הוא הועיד 30 אלף פרנקים למתווכים השונים . 8 הכוונה , ללא ספק , לדמי תיווך שצריך יהיה לשלם לשם השגת צ'רטר . 9 בית קפה ידוע במרכז פאריס שנהגו להנעים בו את זמנם של האורחים בנגינה . 10 אחרי שנפרד מוואמברי עלה הרצל על האוריינט אקספרס והצטרף שם לוולפסון ולאוסקר מרמוךק שיצאו מווינה יום אחד אחריו . 11 כלומר לקךספי ולנורי ביי . 12 כל...  אל הספר
מוסד ביאליק