הערות לספר שביעי

1 בפרוספקט של אוצר התיישבות היהודים שפורסם בזמן רישום ה"אוצר" בלונדון ב 20 במארס 1899 ( ראה לעיל ספר שישי , הערה , ( 268 נאמר שהקצאת המניות ( allotment ) תתחיל רק כאשר יתקבלו חתימות על מניות בסך 250 אלף ליש"ט , ולפחות 20 אחוזים מסכום זה - כלומר 50 אלף ליש"ט - יועברו ל"אוצר" - וכל זאת בתוך ארבעה חודשים מיום הרישום . אם לא יגיעו להקצאת מניות , יוחזרו במלואם הכספים ששילמו החותמים . ראה לעיל עמ' - 128 . 129 כמה ימים לפני הרישום פורסם שהחותמים על מניות יוכלו לשלם בעבורן באחת משלוש הדרכים האלה : 20 . 1 אחוזים בזמן החתימה ועוד 20 אחוזים בכל אחד מארבעה מועדים אחר כך , שהמאוחר בהם יהיה 1 באפריל 20 . 2 ; 1900 אחוזים בזמן החתימה והיתרה עם הקצאת המניות ; . 3 תשלום כל הסכום בבת אחת בזמן החתימה . ראה גם להלן הערה . 9 2 היימן היה אחד החותמים על "תזכיר ההתאגדות" של ה"אוצר , " ובתור שכזה היה אחד המנהלים , עד בחירת מנהלים על ידי אספה כללית של בעלי המניות שהיתה צריכה להתכנס לפני סוף . 1899 האספה הכללית הראשונה התכנסה בלונדון ב 20 ביולי , 1899 ורק שמעה דיווח על מהלך הפצת המניות , אבל לא עסקה בבחירת מנהל...  אל הספר
מוסד ביאליק