הערות לספר שישי

1 הכוונה לוועדת ההתיישבות שבחר הקונגרס הציוני השני בישיבתו האחרונה ב 31 באוגוסט . 1898 מאנגליה נבחרו לוועדה הרברט בנטוויץ , ' ליאופולד גרינברג והבנקאי י' זליגמן ( שלא היה בקונגרס וגם ביטל את השתתפותו בהתייעצות שכינס וולפסון ערב הקונגרס לשם דיון בייסוד הבנק הציוני . ( גאסטר ודה האז נבחרו על ידי הקונגרס לחברים בוועד הפועל הציוני הגדול . ( G . A . C . ) ראה כרך א , עמ' , 5 30 וספר חמישי , הערות 125 ו . 228 , ( 1931- 1861 ) Leopold J . Greenberg 2 איש עסקים , עיתונאי ופעיל ציוני באנגליה . הצטרף לתנועה הציונית בהשפעת הרצל והשתתף בקונגרס הציוני השני ( 1898 ) ובקונגרסים ציוניים אחרים . שימש עוזרו העיקרי של הרצל במגעיו עם ממשלת בריטניה , בעיקר בזמן המשא ומתן על תוכניות אל עריש ומזרח אפריקה , . 1904- 1902 היה חבר הוועד הפועל הציוני המצומצם ( E . A . C . ) בשנים 1907-1905 וחבר הוועד הפועל הציוני הגדול ( G . A . C . ) בשנים -1901 1905 ו . 1911-1907 בשנת 1907 יזם את רכישת The Jewish Chronicle על ידי קבוצה של ציונים ונתמנה לעורכו . בתפקיד זה החזיק ער מותו . 3 על גוסטב כהן ראה כרך א , עמ' , 485 ו...  אל הספר
מוסד ביאליק