הודעת הרשויות האוסטריות המקנה להרצל רשות לשאת עיטור שקיבל מן הסולטאן בקושטא במאי 1901 (ראה עמ‭,(311'‬ חתומה בידי קארל לואגר, ראש עיריית וינה האנטישמי