שער כתב־היד של מחזהו של הרצל "סולון בלודיה" (ראה עמ' ‭(360‬