"חברת לומדי ש"ס שערי־ציון בווילנה" אל הקונגרס החמישי בבאזל, 1901