ספר שמיני 18 ביוני 1900 - 9 במאי 1901

19 ביוני [ 1900 ] המהגרים מרומניה מתחילים לעבור כאן . ' מבוכה ב"איזראליטישה אליאנץ . " היום הגיעה קבוצה של שבעים וחמישה בחורים צעירים ששירתו בצבא , לבושים בגדי התעמלות מרופטים . עלובים אך נחושים . כך ייראו ראשוני האנשים שלי בארץ ישראל . אלה כאן רוצים לקנדה . 21 ביוני [ 1900 ] ואמברי כותב ממילבאך שאי אפשר להסדיר בכתב את העניין עם הממזר בן נידה [ במקור , 2 בעברית משובשת : [ mamser-ben-nennide ( הסולטאן ) . אני עונה : Kedves batyam uram ( אדוני היקר ואחי הגדול , ( אין בדברים משום נחמה . גם אתה אומר יאוואש ( לאט לאט ) כמו טורקי מלידה . ואולם אצלי השעה דוחקת . שהעניין הזה איננו עניין משכבר הימים בשבילך , את זאת אין הממזר שלך חייב לדעת . תוכל להמליץ לפניו , "אחרי שיקול דעת מעמיק ומחשבה ממושכת , " שזה האמצעי הטוב ביותר להביא את הישועה . הרי אינך צריך להגיד לו כמה טשיבוקים [ נרגילות ] עישנת וכמה אלפי ספלי קפה שתית במהלך ההרהורים הללו . הדבר הראשון שאמרת לי היה שאין אתה מלמד בטלן [ במקור : . [ Wonz-Melammed והרי בעיני אתה איש מעשה , בן שבטי , המסוגל לכול . דישראלי אמר פעם לאיש יהודי צעיר : You ...  אל הספר
מוסד ביאליק