ברכת ראשי הציונים באנגליה לרגל הריאיון של הרצל עם הסולטאן, מאי 1901