גיליון מיוחד של השבועון ‭,Die Welt‬ המודיע על הריאיון של הרצל עם הסולטאן הטורקי, 17 במאי 1901 (ראה עמ' ‭(310‬