הזמנה ששלווה ברטה פון זוטנר אל הרצל לאספה לקראת "ועידת השלום" בדן האג. הפנייה היא "אל מושל ציון‭1899 ,"‬