נוסח ההודעה הגרמנית הרשמית על הפגישה עם הקיסר בירושלים, 15 בנובמבר ‭,1898‬ מודבק בספר השישי של היומן (ראה עמ' ‭(68‬