"המשלחת הציונית" בירושלים, 2 בנובמבר ‭.1898‬ מימין לשמאל: זיידנך, שניךר, הרצל, וולפסון, בודנהיימר