ספר שביעי 25 באפריל 1899 - 17 ביוני 1900

בתא הרכבת ליד קובלנץ בדרך חזרה מקלן לווינה 25 באפריל , [ 1899 ] בתא הרכבת קראתי לקאן ולהיימן שיבואו לקלן , אל וולפסון , כדי לדון בצעדים המתבקשים מסיום ההחתמה על [ מניות ] אוצר התיישבות היהודים שיחול ב 28 בחודש זה . נפגשנו שלשום בערב בקלן : 24 שעות , להוציא הפסקה לשינה , דיברנו על כל ענייני הבנק . ההחתמה יכולה להגיע על פי הערכתנו ללא יותר מ 200 אלף מניות , ששלושה רבעים מהן נופלים בחלקה של רוסיה . השאלה היא , אם בנסיבות אלה אנו יכולים להתחיל בהקצאת המניות . ' אמרתי לאדונים בגסות : עכשיו יתברר אם אכן אתם השותפים המתאימים לעבודה . קאן אמר מיד : לא . אתמול הפתיע אותנו היימן בהודעתו שעליו להגיש התפטרות מתפקיד מנהל , כי הוא 2 יוצא לדרום אפריקה לשלושה חודשים . אחרי שובו יחזור לתפקיד . יעצתי לו להשאיר את עניין התפטרותו ואת דחייתה הצפויה על ידי חבר המנהלים תלוי ועומד , ובזמן שירוצו המכתבים מכאן לשם ומשם לכאן , יהיה פטור מכל אחריות - שנדמה כי הוא חושש מפניה - ועם זאת יוכל להתקבל עם שובו לחבר המנהלים בלי להיבחר שוב . הוא אמר שיצטרך לדון על כך עם פרקליטו . אחרי הרבה התדיינויות חסרות שחר וחסרות תכ...  אל הספר
מוסד ביאליק