עניין היהודים, ספרי יומן (6 – 10)

לונדון , 5 באוקטובר [ 1898 ] אמש חלה תפנית מעניינת בעניין הבנק . 1 זימנו להערב ישיבה של ועדת ההתיישבות במלון . Burlington אמורים היו לבוא 3 2 גאםטר , בנטוויץ , ' ןה האז , גרינברג והבנקאי זליגמן . מלבדם היו קןלנר , וולפסון , כהן , 4 קאן והיימן . נהגתי בזליגמן בקרירות רבה , בקושי שוחחתי אתו , וזאת בגלל המכתב 5 הנלוז נגד הבנק שפרסם . Jewish Chronicled גאסטר פתח את הדיון בעניינים קטנוניים של מה בכך הנוגעים לוועדת ההתיישבות . נתתי להם לדבר . כשדנו בשאלה כיצד לשלם למזכיר הוועדה והעלו את קשיי הממון , נטל זליגמן את רשות הדיבור . הוא רוצה להצביע על דרכים כיצד נוכל להשיג את האמצעים . במקום בנק , עלינו לייסד nn ) Jewish Colonisation Society n יהודית להתיישבות . ( בשביל חברה כזאת אפשר יהיה להשיג את הסכמתם של הבנקאים "הגדולים . " אמנם אין הוא מדבר בשם איש , אבל הוא סבור שחברה מסוג זה יכולה לגייס בקלות לא שני מיליון ליש"ט , כי אם חמישה מיליון . הוא רוצה לדבר על כך עם מ 1 נטאגיו ועם אחרים . הבנק שלנו עלול להוליך 6 לאסונות , בדומה Union generated וכר . מיד הרחתי את ריח הניצחון הטמון בהצעה הזאת והשבת...  אל הספר
מוסד ביאליק