הערות המערכת לכרך ב

כרך זה מכיל את תרגום המחברות ( ה"ספרים 10 - 6 ( " של יומני הרצל , בהמשך לכרך א , המכיל את המחברות 1 עד . 5 הרצל רכש את המחברות 1 עד 9 עוד בהיותו בפאריס , בשנת , 1895 לפני שהתחיל בכתיבת היומן . הן מכילות 280 עמודים כל אחת , בפורמאט 11 \\ % ס"מ . המחברות 10 עד 18 נקנו בווינה . הן מכילות רק 128 עמודים כל אחת , והפורמאט שלהן קטן יותר . ( 22 x 14 ) הכרך הבא , אחרון הכרכים של ספרי היומן , יכיל את המחברות הנותרות , 11 עד . 18 המחברות ( ה"ספרים ( " שבכרך זה ובכרך הבא מכילות טיוטות של מכתבים רבים אל הסולטאן ואל ראשי מדינה ואנשי ביניים , ויש בהן אפוא מחיקות לא מעטות של נסיונות ניסוח . ואריאנטים אלה של הטקסט וכן פרטים נוספים על צורתן הפיסית של מחברות היומן המקוריות , ניתנים במהדורה הגרמנית של היומנים שבהוצאת אולשטיין פרופילאן , שיצאו בשני כרכים ( כ 2150 עמודים ) בברלין בשנים * . 1985-1984 כנאמר בפתח דבר בכרך א של המהדורה העברית שלפנינו , לא שאפנו להוצאה אקדמית מדוקדקת דוגמת ההוצאה בשפת המקור . הסתפקנו בהבהרת הטקסט בהערות וכן בביאורים של ביטויים מסוימים ובתרגום ביטויים שלא בגרמנית בטקסט עצמו . כן...  אל הספר
מוסד ביאליק