הרצל על מרפסת בית המלון "שלושת המלכים" בבאזל, דצמבר 1901