עניין היהודים ספרי יומן 1898 - 1902

תיאודור הרצל עניין היהודים ספרי יומן 1904-1895 כרך ב 1902- 1898 ההסתדרות הציונית העולמית הארכיון הציוני המרכזי תעודות לתולדות הציונות המערכת : מיכאל היימן , יוסףונקןרט , יורם מיורק תיאודור הרצל עניין היהודים ספרי יומן כרך ב אוקטובר - 1898 אפריל 1902 נוסח עברי : יוסף ונקןרט ביאורים : מיכאל היימן  אל הספר
מוסד ביאליק