מבוא

בארכיון דוד מגיד , השמור בספריית המכון לעמי אסיה בלינינגראד , גנוזה חוברת בת י * ד עמודים ( סימן ' ( 55 / 1 הכוללת שלוש תעודות שעניינן המחלוקת בין החסידים למתנגדים . בשער החוברת רשום : 'העתק בכתב ידם של רה"נ מגיד 5 ) שורות הראשונות ) ובנו דוד מגיד , בהיותו עוד נער קטן כבן עשר ( מן השורה השישית ואילך — עד הסוף , ( שנכתב בווילנא בשנת תרל"א—ל"ב ' (?) על דף הכריכה של החוברת וכן בשער רשום : 'אגרת רעק"א נגד כת החסידים / החוברת' כאמור למעלה , כוללת שלוש תעודות : ( א ) איגרתו של ר' עקיבא איגר נגד החסידים ( עמ' !( 9—1 ( ב ) איגרתו של a יואל מאמצ'יסלאב לקהל שקלוב' להמריצו במלחמה בכת החסידים ( עמ' ;( 10—9 ( ג ) איגרת 'ששלחו כל גאוני הדור ... אשר עשו זאת לתקנת בית ישראל אחינו , לכלות הקוצים מעל ברם ה' צבאות אשר נתרבה בעוה"ר כת הידוע הנ"ל' ( עמ' . ( 14—11 בסופה של האיגרת השלישית צוין התאריך : י"א טבת תקס"א , ובאים עליה י"ז חתומים . איגרת זו מכילה תקנות קהל שקלוב נגד החסידים מי"א טבת תקמ"ז , בנוסח שונה במקצת מזה של העתקי מאריק ודיינארד , והבאנו אותה למעלה . * כבר במבוא לאיגרת השלישית עמדנו על כך שהי...  אל הספר
מוסד ביאליק