מבוא

באיגרת זו' חסרת תארין ' מודיע ר' משר , ישראל בר' אליעזר מווילנא , כותב האיגרת' לידידו ר' צבי בקהילת שעלישט , שלפני ראש השנה , שנת כתיבת האיגרת , שלח אליו 'הרב החסיד דקהלתנר שליחים על מנת לפייסו , על כל 'מה שעשה' נגדו . תחילה סירב ר' משה ישראל להתפייס , אבל אחר כך הודיע לשליחים שהוא נאות למחול לרב החסיד על העלבונות והבזיונות שגרם לו בתנאי שיבוטלו כל החרמות על 'אנשים הידועים' ' ולהכריז על כך בכל בתי הכנםת של וילנא בליל יום כיפור לפני כל נדרי . הרב החסיד הסכים לכך וגם שלח לו אתרוג מהודר כא 1 ת פיוס . מסתבר שאיגרת זו קשורה במחלוקת בין החסידים למתנגדים בווילנא , ואין ספק בדבר ש'הרב החסיד בקהלתנו' הוא הגר"א , ו'האנשים הידועים' שהוחרמו 'מכמה שנים' הם החסידים . לא עלה בידי לזהות לא את ר' משה ישראל , שולח האיגרת , ולא את ר' צבי , שאליו נשלחה . גם שם העיר שעלישט תמוה . אמנם ידועה לנו קהילה בשם זה : Sieliszcza במחוז בראצלאב ( ראה י . היילפרין , פנקס ועד ד' ארצות , עמי 80 אבל אין זה מתקבל על הדעת שאיגרת זו נשלחה לקהילה רחוקה באוקראינה ך . ייתכן שהמכוון כאן לעיר סלץ ( סעלשט ) הסמוכה לבריםק דליטא' ...  אל הספר
מוסד ביאליק