מבוא

תעודה זה תקנות קהל מוהילב או הברא קדישא של מוהילב על הדנייסטר' נדפסה על ידי דובנוב ב'תולדות החסידות / עמ' ' 137—136 מהעתק שהעביר אליו מ . נ . ליטינםקי ' מחבר הספר 'קורות היהודים בפודוליה . ' אם כי דובנוב פיקפק במקצת באותנטיות התעודה בגלל 'הסגנון המחודש של התקנות' הרי אישורו של רב ' הקהילה על אמיתות ההעתק הכריע אצלו לקבל את התעודה כמות שהיא . דובנוב כלל אותה בין התעודות לפולמוסים בין החסידים למתנגדים' כי בסעיף ג של התקנות נאמר : 'מאשר ראינו גודל התלאה אשר מצאתנו מידי המלחשים והמפתים מהכתות הנ"ל' בכן לא יבואו מאנשים האלה בקהל חברתנו . ' מי הן 'הכתות הנ"ל' פורש בפתיחה לתקנות 'מעבר מזה התפשטו אמונות ש"צ ותלמידו ברכיה פראנק ימ"ש ומעבר מזה חסידי הבעש"ט ותלמידיהם . ' דובנוב סבור היה שהתקנות יצאו מאת ה'חברא קדישא' של מוהילב על סמך הדברים בסעיף רביעי — 'השמשים דחבורה הקדושה חייבין למעמד ולמשמר בכל לילה . ' ב'תיקונים והוספות' ל'תולדות החסידות' תיקן דובנ 1 ב את דבריו שבפנים הספר וציין : 'יצאה ההתעוררות לתקנות הללו מצד החברה קדישא' שכנראה השתתפה בזה ביחד עם אנשי הקהל' ( עמי . ( 486 דובנוב חזר בו מ...  אל הספר
מוסד ביאליק