מבוא

איגרת זו נדפסה במאסף 'כנסת ישראל' ' ספר שלישי ' תרמ"ח . העורך' ש . ם . רבינוביץ / מעיר בשולי האיגרת : 'המכתב הזה נשלח לנו מאת מוהר"ר ישראל שלום שמואלאביץ בעיר שאקי ' נכדו של אותו צדיק הגאון הגדול ר' משה יצחק אביגדור ז"ל , האב"ד בקאוונא ושקלאוו . המכתב הנמצא בידינו כתוב בעצם ידו של הרב ר' מענדיל שקלאווער' תלמידו של הגר"א זצ"ל ' . .. ( עמ' . ( 567 ר' מנדל שקלובר הוא ר' מנחם מנדל משקל 1 ב ש ? חד עם אחיו ר' בונים' בניהם של ר' ברוך בנדט , היו מתלמידיו של הגר"א . ר' מנחם מנדל עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ח ונפטר בירושלים בשנת תקפ"ז ( ראה : קריה נאמנה' ווילנא תר"כ , עמ' ; 162 עליות אליהו' מהדורת-ווילנא ' 1875 עמ' 159—58 תולדות חכמי ירושלים , מהדורת תשכ"ט' עמ' . ( 158 ' 138 בכותרת' העתק שפ"ר , צוין שהאיגרת נשלחה בשנת תקס"ה להרב ... יהודה ליב ביבוטין , 'מ"צ בק"ק מאהליב ומינסק . ' בן ציון אייזנשטאדט בספרו : רבני מינסק וחכמיה' ווילנא תרכ"ט' מציין שלאחר פטירתו של רי ישראל מירקיש' רבה של מינלק , בשנת תקע"ג' נבחר למרא דאתרא ר' שמואל סגל' שנפטר בשנת תקע"ט . לאחר פטירתו של ר' שמואל סגל נבחר במקומו למרא דאת...  אל הספר
מוסד ביאליק