איגרתו של ר' מנחם מנדיל משקלוב לר' יהודה ליב ביבוטין [די בוטין?]