פנייה לצעירי החסידים שלא יבזו את לומדי התורה

יום ג' ם' ניצבים תקע"א (?) ה' ישפות שלו' וחיים טובים לכבוד הרבנים המופלגים מאורות הגדולים המפורסמים יושבי על כסא ההוראה ומורי צדק לעדת ישורון שבק' וילנא , הי עליהם יחיו , יצו ה' אתם את הברכה ושלף וחיים עד העולם . . 8 ראש השנה יז ע"נ . . 9 תהלים קל , א . . 10 שם יב , ה . . 11 סנהדרין קג ע"א . 12 עבודה זרד . יח ע '' ב . איגרת זו נדפסה ב'בית רבי , עמ' 81—79 בלא דברי פתיהה וציון הכתובת שלפיה נשלחה , וכן היא חסרה תאריך . ב'משנת יואל' ( איגרת י ) עמ' מא—מד , נדפסה איגרת זו על פי כתב יד שנמצא אצל ר' אהרן משה אזולאי בירושלים . דברי הפתיחה והחתימה הם בכתיבת ירו של רש"ז וגוף המכתב בכתיבת יד של אחד מסופריו . בשולי האיגרת רשום תאריך כתיבתה : יום , 'ג פ' נצבים תקע"א . כבר מחבר איגרות בעל התניא , שהדפיס איגרת זו , עמ' רה—רז , מעיר שהתאריך פ' נצבים הוא מוזר קצת , כי בתקע"א , הפרשיות גצבים , וילך הן מחוברות ונהוג לציין את שתי הפרשיות . מכל מקום האיגרת נכתבה לאחר שנת תקס"ג , כי בד . נאמר בין השאר שר' חיים מווליזין ביקר בשנת תקס"ג 'במדינתנו . ' כמו כן הלשון באיגרת ' הנה ברבות השנים אחר פטירתו של הגאון ...  אל הספר
מוסד ביאליק