איגרת רש"ז לר' פינחס הורביץ, רבה של פראנקפורט ענ"מ

ה' החפץ שלום עבדו ידידו בחירו רצתה נפשו , אור ישראל וקדושו בוצינא קדישא חסידא ופרישא , ה"ה הרה"ג המפורסם מופת הדור זיוו והדרו איש אלקים קדוש . 8 זכריה ח , יז . . 9 משלי כז , יט . . 10 נראה לי שהמכוון כאן : בקשתי מכם שלא להתגרות במתנגדים היא לא לפנים , מחמת שאנו יראים מהם , כי הרי כבר השלטונות הרוסיים הכירו בצדקתנו , היינו הודעתו הנ"ל של זיגולין ב 15 בדצמבר . 1798 . 11 באגרות בעל התניא : שמתקרבים לסיע"מ . . 12 על פי בבא קמא צב ע"ב , והוא לשון אזהרה חמורה . איגרת זו היא מכתב המלצה שניתן לר' משה מייזלש הנ"ל למסור לר' פינחס הורביץ , רבה של פראנקפורט ענ"מ , שהיה בימי נעוריו , יחד עם אחיו ר' שמעלקי , ממקורבי המגיד ממזריץ . ' רש"ז מבקש מר' פינחס שיסייע בקיבוץ נדבות לר' משה שפוטר ממשרתו כנאמן ושמש קהל וילנא בגלל הצטרפותו למחנה החסידים . אם כי האיגרת היא חסרת תארין , ניתן לקבוע את זמן כתיבתה . ר' משה , כפי שנאמר למעלה , סולק ממשרתו בראשית שנת תקנ"ט והוחזר למשרתו לאחר אדר אותה שנד . כשעבר שלטון הקהל בווילנא לידי החסידים , כיוון שמתוך האיגרת אנו למדים שנכתבה לאחר שחרורו של רש"ז ממאסרו , כסלו תק...  אל הספר
מוסד ביאליק