איגרת רש"ז לר' משה מייזלש, שמש ונאמן קהל וילנא

לידידי מוי משה נ * י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטהור להעביר על מדותיו' כמארז'ל ( יומא כג ( . כל המעביר על כו ' י , ולהיות מן הנעלבים ולבקש מחילה ברבים מהנגיד מר מאיר 2 נ"י קודם יה"כ הבעל"ט . 3 ולעשות זאת למעני ולמען השלום' כי אין . 12 מסייעים אותו ו שבת קד ע"א . ר' משה מייזלש היה שמש ונאמן הקהל בווילנא . הוא נצטרף למחנה החסידים בסתר , ובראשית שנת תקנ"ט נתגלה הדבר והוא סולק ממשרתו . לאחר ששלטון הקהל עבר בפברואר 1799 לחסידים הוחזר למשרתו . ראה למעלה בפרק על הריב בווילנא בשנים תקנ"ח—תקם"א . איגרת זו נדפסה בראשונה במשנת יואל ( אגרת יד , עמ' נא . ( המהדיר , ר' יואל דיםקין , מציין שהעתיק את האיגרת מצילום כתיבת ידו של רש"ז . גוף כתב היד היה שמור בידי האדמו"ר ר' יוסף יצחק שניאורסון , וכשמסר אותו במתנה לחתנו , יורש כסאו , ר' מנחם מנדל שניאורסון , צירף לאיגרת דברי הסבר אלה : ' היחס בין החסידים ומתנגדיהם בעת ההיא הי' במצב כזה , אשר באחת האספות של אנ"ש בווילנא היו קבוצת אברכים מופלגי תורה מצעירי החסידים דעתם לצאת לריב עם מנגדיהם ומאנו ללכת בעקבי מתוני אנ"ש , שבראשם עמד פרנס הקהלה החסיד ר' מ...  אל הספר
מוסד ביאליק