איגרת רש"ז לר' אלכסנדר סנדר משקלוב

לאו"נ הרבני הנגיד המפורסם , גבר הוקם על , האברך מו"ה אלכסנדר נ'י הנה אף כי לא ידעתיהו ולא אכיר מראהו , אך לשמע אזן שמעתיהו אשר רוח ה' נוסםה בו שלא לעמוד בסוד משחקים המלעיגים בחפצים לעבוד את ה' באמת איגרת זו נשלחה לאנשי שלומו בביחוכ על ידי שליח שהוטלה עליו המשימה להשכין שלום עם המתנגדים בעיר , כפי שביקש מרבה של ביחוב באיגרת הקודמת , וגם לגבות כסף המעמדות . איגרת זו נדפסה ב'בית רבי , ' עמ' 38 וציין שם שהיא נכתבה סמוך לזמן כתיבת האיגרת הקודמת ; הועתקה על ידי טייטלבוים , שם , עמ' , 223—222 וב'אגרות בעל התניא , ' עמ' יג . . 1 משלי יב , יט . ג . עירובין לב ע '' א . . 3 על 0 י ירמיה לא , יט ; ותהלים פו , יז . 4 על טי משלי יח , טז . . 5 אלא למזורז , מכות כג ע"א . . 6 לא יעשה השכל . . 7 מאדון השלום . באיגרת זו קובל רש"ז על המתנגדים שמתריעים על השינויים שהכניסו החסידים בדרכי התפילה , היינו תפילה בקול רם ובתנועות משונות , וקורא להאשמה זו של המתנגדים 'גזירת שמד על התפלה . ' לפי 'בית רבי' ( עמ' ( 39 לא נגטרף עדיין ר' אלכסנדר לחסידים בזמן שנשלח אליו מכתב זה , אלא היה מן המתנגדים המתונים . הוא נפטר ...  אל הספר
מוסד ביאליק