איגרת רש"ז לחסידיו בביחוב

אהובי אחי ורעי אשר כנפשי ' העומדים על התורה ועל העבודה , יושבי בשבת ק"ק ביחאב , יצו ה' אתם את הברכה חיים עד העולם . חין ערכי יערב לפני מעכ"ת בתפלה קצרה זו , אשר נשאתי לשמוע עצת ה' היא תקום במועצות ודעת כיד ה' השכיל על האי טהור גברא , ידיד ה' וידיד נפשי חסידא ופרישא , מוכ"ז שי . ' ולמראה עיניו ישפוט איך להשקיט הריב , איש על מקומו יבא לשלום של אמת ויציב ונכון וקיים לעד , כי שפת אמת תכון לעדי , ומובטחני בו שלא יצא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן כו . ' ונא שלא לעמוד על דעתם בזה כי אם יבטלו רצונם ודעתם' ואליו תשמעון וישמע אליכם אלקים . ומדי דברי זכור אזכרנו עוד לטובה אות 3 את הדבר אשר נדברנו על אודותיו להרבות מוהר ומתן אדם ירחיב לו . * גם כי הוכפל הדבר שלחתי אליכם אל יהי להם למשא , כי אין מזרזין 5 כר ואין זירוז אחר זירוז כו . ' נא ונא למהר להחישה פעמיו למסועות נוכח הי דרכו , כי מה שיעשה הזמן 8 כר . ומגודל בטחוני שדברי אלה המועטים יחזיקו המרובה קצרתי , ואומר שלום מאדה"ש כנפשם ונפש או"נ מלב ונפש , שניאור זלמן במו"ה ברוד נ '' י .  אל הספר
מוסד ביאליק