מבוא

י"ב האיגרות של רש"ז' שאנו מביאים להלן' רובן חסרות תאריך' אבל לפי תוכנן ניתן בכמה מהן לעמוד על זמן כתיבתן , ונציין זאת בכל אחת מן האיגרות . נושאן הכללי של האיגרות הוא פרשת המחלוקת עם המתנגדים . רש * ז באיגרותיו לאנשי שלומו מבקש מהם שלא להתגרות במתנגדים , לא לספר אחר מיטתו של הגריא ולהימנע ממלשינות עליהם . אם כי הניסיון הוא קשה והרצון להשיב מלחמה שערה חזק הוא , הרי הוא מבקש מהם לכבוש את יצר הנקמה . 'הצדק אתכם , אבל המוח שליט על הלב . ' גם באיגרותיו למתונים שבין המתנגדים הוא מבקש מהם להשתדל להשכין שלום בין מחנות היריבים . לאיגרות אלו נודעת חשיבות נוספת , כי כמה מהן ( במיוחד איגרתו לר' פינחס הורביץ בפראנקפורט ענ"מ ולחכמי וילנא בדבר הסכינים המלוטשות ) מאירות באור חוזר את ראשיתה של המחלוקת בתקל"ב וגם את התגברותה בסוף שנות התשעים . איגרתו של רש'י'ז לרי אברהם מקאליסק , שנכתבה לאחר תקם"ה , כוללת קטע שהוא עדות נכבדה על ראשיתה של המחלוקת . את הקטע מן האיגרת הנ"ל הבאנו למעלה בהערה לכתב א של 'זמיר עריצים וחרבות צורים . ' את שתי האיגרות של רש"ז לקהל מוהילב על הדניפר ( תקמ"ז (? ולחםידיו בווילנא ( תקנ...  אל הספר
מוסד ביאליק