שלושים תעודות מתורגמות ומקוריות

תעודה מסי 1 מכתב לווי לכתב הבקשה של הרב אביגדור בן חיים אדון רב החסד , פייטר כריספיניביץ י ! לפי פקודתו הנעלה של הוד רוממותו האימפראטור הגדול , אני מתכבד להעביר להוד מעלתו את בקשתו של הרב הראשי לשעבר של פינםק — חיים , בה הוא מתאר את הרדיפות והלחץ אשר הוא סובל מידי איזו כת חדשה אשר אודותה הוא מספר ביתר פרטים במכתב המצורף . הנני נשאר ובו' .... פיודור בריסקורן 2 בסט . פטרבורג , 23 באפריל שנת 1800 תעודה מס' »» 2 בקשתו של אביגדור בן חיים על שם הוד רוממותו קיסר אדיר ורחמן ! בעבדות ובהכנעה הנני כורע לפני כסא מלכותך הגדול , קיסר אדיר , והנני מבקש למחול לי בעין חמלה על עזותי שלקחתי לי בהטריחי את הוד מלכותו ברוב דברי . אנוכי תיבלתי אותם בדברי תורה , כדי שלא יכבדו עליו יתר על המידה . חוץ מזה הצרות הגדולות שאני סובל בפינסק מאת כיתה חדשה שקמה שם לא מזמן 0 נותנות לי תקווה לצפות לרחמי הוד מלכותו המרובים , מפני שבעת צרתי חושב הייתי כמו שאמר דוד לפנים , בזמן שהוטל עליו לבחור לו תשובה על חטאו , הוא אז השיב : 'אפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפלה' בגודלו כן גודל חסדו . כמו ' 'יוזרייםקאיא םטארינא' , 1910 עמ' ....  אל הספר
מוסד ביאליק