מלשינותו של ר' אביגדור ומאסרו השני של רש"ז [1800 — 1801]