החלטות גבאי בית־המדרש (הקלויז) הישן בווילנא נגד החסידים [תקנ"ח]

יום ב' דחוה"מ סוכות תקנח"ת התאספו יחד ה"ה האלופים הגבאים בצירוף שמ"א לפקח ולעיין בנידון עניני בהמ"ד . בהיות שכעת נפרץ הגדרים וסייגים , אשר יסדו לנו קדמונינו , מחמת שיקבצו יחד כת קארלינר בכל יום בבהמ"ד ומרימים קולם בתפילה ומחדשים דברים בשינוי נוסח התפילה' אשר יסדו לנו כנסת הגדולה מאז היינו לעם ישראל ; וגם מדחיקים את יחידי בהמ"ד מהמקומות , 3 אשר הזילו כספם לקופת בהמ"ד סך גדול , כפי שמבואר בכתבי שת"י כ"א מיחידי בהמ"ד . והנה נעשה כבר ע"ז מהאלופי' שמ"א מיום ז"ך טבת תקנדל"תי , שחד"א » . 26 בחירות חשאיות . . 27 סופר קהל וילנא משנת תקמ"ט , ראה קריה נאמנה 1197 תולדות הקהלה בווילנא ! 134 וילנא בתקופת הגאון , עמ' 123 , 35 ועוד . . 28 ראה עליו ה . נ . מגיד , עיר ווילנא ( תר'ס ) : 103 תולדות הקהילה העברית בווילנא . 135 . 29 שם , שם . . 30 שם , שם . ראה דברינו במבוא לחרם הושענא רבה תקנ"ח > תעודה זו לא נדפסה מעולם . . 1 י"ח תשרי , יום לפני פטירתו של הגר"א . . 2 שמונה אנשים 1 בראש חברה קדישא עמדה הנהלה בת שמונה אנשים , ראה קלויזנר , תולדות הקהלה העברית בווילנא , תרצ"ה , עמ' . 109—107 . 3 ממקומות הישיב...  אל הספר
מוסד ביאליק