מבוא

בי"ט תשרי , ג' חול המועד סוכות' תקנ"ח 9 ) באוקטובר ( 1797 נפטר הגאון מווילנא . נשבתה שמחת החג , ורק חסידי וילנא המשיכו בחגיגת שמחת בית השואבת כרגיל . מקורות מתנגדים מספרים' שחסידי וילנא עוד הוסיפו לחוג בשמחתם על מות יריבם הגדול 'הרוג בקר ושחוט צאן' ( שבר פושעים , כו ע"א . ( דבר זה הרגיז מאוד את קהילת וילנא האבלה , ובשעת קבורת הנפטר הגדול בכ' תשרי נשבעו הקיצונים שבמתנגדים להינקם בחסידים על חללם כבוד הגאון ( קריה נאמנה , עמ' . ( 213 באותו יום נתכנסו עשרה אנשים מאסיפת רח"ש ( ראה להלן הערה ( 6 והחליטו להציע לפני האסיפה הכללית של אנשי רח"ש לחדש את החרמות על החסידים משנת תקל"ב ואילך , ובחומרה יתירה . אסיפה זו גם הציעה שייבחר ועד בן חמישה אנשים , שיינתן לו ייפוי כוח 'כז' טובי העיר ולכל דבר בענין הלזה . ' לרדוף כל משתייך לכת 'ומחריב כל חבר בקהלה אם יודע הוא על חסיד למסור דבר זה לועד החמשה' והכל ע"פ רודף הנעלם ... וכל אחד מאנשי קהילותינו יכול להיות רודף כנ"ל . ' ועד החמישה נבחר והחל ברדיפות , לרבות כלכליות , על כל מי שנחשד בהשתייכות לכת . יש להעיר שחידוש החרם על החסידים לא היה רק תוצאה של חילול...  אל הספר
מוסד ביאליק