העתק מאגרת דק' ווילנא

מהודענא כי הנה בחודש אייר העבר משנה זו * התפשטו כמה אנשים מהמתחסדים בכמה מדינות אירופיא לצדוד נפשות מבני עמינו . ואיש אחד עשה את עצמו הולך נע ונד בגלות , ונער קטן עמו נושא כליו , והנער מעביר קול לאמר : הלא איש הלזה הוא בן החסיד מאור הגולה רבינו אליהו מווילנא , והוא אינו מדבר כ"א בדוחק גדול . וכאשר שאלו את האיש , מה מדבר אביכם החסיד אודת הכת , השיב בחלקלקות . 1 תקנ"ו . לשונו לאמר : אני בוש להוציא מפי מה שמדבר אבי וכה הלשון של אבי הגאון ' החסיד יאריך ימיו לאמר ! אוי לי אנה אקח ימים רבים אשר אוכל לעשות בם תשובה על מה שחלקתי עם אנשים החסידים האלו , אם הייתי בימי חורפי הייתי צם וסופד ובוכה ומתפלל לפני המקום שימחול לי על אשר חלקתי עליהם , והייתי הולך ממקום למקום להוכיח את בני עמינו , מדוע אחרו לבא תחת כנפי המופלגים האלו , ועד אנה יתעצלו בעבודת השם בלב תמים . ודברים רבים כאלה דיבר האיש הלזה המכונה בשם בן החסיד , כאלו שמע מאביו החסיד . וישא את רגליו בכל ארץ אשכנז , ושמעו הולך בכל הארץ לאמר ! הנה בן הגאון החסיד המפורסם הולך בגלות וכי הוא מדבר טוב על כת החסידים , ולכן רבים מדלי הארץ מתחסדים , וא...  אל הספר
מוסד ביאליק