מבוא

השנים שקדמו לפולמוס השלישי היו שנות הפוגה במלחמתו של קהל וילנא בחסידים . הסכסוך בין הקהל הווילנאי ובין רבם ר' שמואל אביגדור הסיח את הדעת מן החסידים . גם הגאון מחמת חוליו ( עליות אליהו , ( 73—72 לא היה פעיל ביותר במלחמה בכת < שגדלה והתפשטה במהירות רבה . עליית כוחם של חסידי חב"ד ור' שניאור זלמן בראשם' שהצליחו להתחזק ברייסין ושלחד עם חסידי קרלין פגעו גם בליטא , מבצרו של הגר"א , הביאה לחידוש פעולתו נגד הכת . ברם הגורם הבלתי אמצעי לפעולתו המחודשת של הגר"א היתה השמועה , שהגיעה אליו , שהחסידים העמידו איש . המכנה את עצמו בשם בנו של הגאון ועובר בקהילות אשכנז וטוען , שאביו מתחרט על מלחמתו בחסידים , וכביכול אומר : 'אוי לי ' אנא אקח ימים רבים אשר אוכל לעשות בהם תשובה על מה שחלקתי על האנשים החסידים האלו , ' ראה להלן תעודה ראשונה : 'העתק מאגרת דק' ווילנא . ' משנודע לגאון מעשה הרמאות מצד החסידים , כתב איגרת הכחשה לשמועות השקר שהופןיו בשמו , ובה הוא מודיע שהוא עומד בדעתו הקודמת . קהילת וילנא שלחה שניים מחכמיה להפיץ איגרת זו ( סיוון תקב"ו . להלן תעודה שנייה . ( כאשר נודע במינסק תוכן איגרת ההכחשה , הפיצ...  אל הספר
מוסד ביאליק