מבוא

איגרת זו נכתבה בידי ר' אלעזר' בנו של ר' אלימלך מליזנסק' כתשובה לחסיד ששאל אותו ביכמה ענינים' הקשורים במחלוקת בין החסידים והמתנגדים . ר' אלעזר עונה לחסיד , שהציע , לפי בקשתו של החסיד , את שאלותיו לאביו , והוא מביא את תשובות אביו ר' אלימלך . בדבר המחלוקת עם החסידים ובמיוחד בדבר הרדיפות של המתנגדים על ר' לוי יצחק — הרי אין כאן חידוש 'כבר היה לעולמים דברים כאלף . אברהם נרדף על ידי נמרוד וגם נקרא בפי בני דורו ימיך ובכל זאת לא נסוג אחור . גם על האר"י חלקו מתנגדיו , והוא הדבר בדורנו שנלחמים בחסידות . את הרדיפות על ר' לוי יצחק ניתן להסביר יכי אין הקב"ה מחדש עליו חסדים כ"א ע"י נםיוך . כל מתנגדי החסידות יבואו על עונשם , כיוון 'שהשקר אין לו רגלים . ' באיגרת זו ר' אלעזר מביא בשם אביו גם תשובה , באריכות דברים , לשואל בדבר השינויים בנוסח התפילה שהכניסו החסידים , וגם מסביר ומצדיק את ה'פדיונות' שמקבלים הצדיקים מחסידיהם . כיוון שממחנה החסידים נשמר לנו חומר מועט על פרשת המחלוקת , לבד איגרותיו של ר' של רש"ז ואיגרתו ש ^ לקי מניל ; לשבורג * הרי נודעת חשיבות לאיגרת זו , ' שמביעה את דעתו של אחד מגדולי צדיקי...  אל הספר
מוסד ביאליק