תקנות קהל שקלוב נגד החסידים [נוסח העתק ד. מגיד] מבוא

בארכיון דוד מגיד' השמור בספרייה של המכון לעמי אסיד , בלנינגיאד , גנוזה . בין השאר' חוברת בכתובים בת יד עמודים ( סימן ( 55 / 1 הכוללת שלוש תעודות שהן קשורות בפולמוסים בין החסידים והמתנגדים . בשער החוברת רשום שהתעודות הועתקו בידי דוד מגיד בווילנא בשנת תרל"א—תרל"ב . (?) תעודה א : איגרת ר' עקיבא איגר מפוזנא נגד החסידים , עמ' ; 9—1 תעודה ב 5 איגרת ר' יואל מאמצ'יסלאב לקהל שקלוב' עמ' ! 10—9 בראש תעודה ג רשום : ' וזה הוא המכתב ששלחו כל גאוני הדור המפורסמים בקצוי ארץ וים רחוקים , הבאים עה"ח [ על החתום ] מטה , זכותם יגן עלינו , אשר עשו זאת לתקנות בית ישראל אחינו לכלות הקוצים מעל כרם ה' צבאות אשר נתרבה בעוה"ר כת הידוע הנ"ל . ' התעודה באה בעמ' . 14—11 בסופה של איגרת זו באים י"ז חתומים שחתמו עליה בי '' א טבת תקס"א , ללא ציון מקום . מתוך עיון בתעודה שלישית זו מתברר שתוכנה דומה לתוכן התעודה שנדפסה על ידי דיינארד ב'כיתות בישראל' ' ניוארק תרנ"ו , עמ' ' 23—21 ושפורסמה בתרגום רוסי על ידי מאריק ב'יעוורייסקאיא סטארינא' ' 1928 עמ' , 127—126 היינו : תקנות קהל שקלוב נגד החסידים משנת תקמ"ז . השונה בהעתק מגיד ה...  אל הספר
מוסד ביאליק