מבוא

בקונטרס 'כיתות בישראל ' הדפיס אפרים דיינארד שמונה תעודות הקשורות בפרשת הפולמוסים בין החסידים למתנגדים' שהועתקו , לפי דיינארד 'מכ"י הגאון ר' בנימין משקלאוו , תלמיד הגר"א ד'ל . ' שש משמונה התעודות שבקובץ זר , ידועות לנו ממקורות אחרים' אבל הקובץ של דיינארד כולל שתי תעודות שלא נשמרו לנו במקורן העברי , עד כמה שידוע לנו , במקום אחר . הדגשנו 'במקורן העברי , ' כי אחת מהן נדפסה בתרגום רוסי על ידי פ . מאריק ב'יוורייסקאיא סטארינא' . מקור מוצאן של שתי התעודות הוא , לפי העתק דיינארד' שקלוב . תעודה ראשונה , שהיא חסרת חתומים , * היא כרוז של קהל — על זהותו של הקהל נעמוד להלן — נגד החסידים ש'פורשים מן הציבור ... מראים פנים שלא כהלכה' ועוד . בכרוז נאמר שהנסיונות הקודמים שנעשו 'כמה פעמים' להבדיל את אנשי הכת 'מעדת ישראל' לא הצליחו' ומשום המקרה שחסיד מפורסם מוואהלין , ר' אייזיק זאסלאוןר , עובר בסביבות הגליל של מפרסמי הכרוז , בלווי שוחט מכת החסידים , ובאחת העיירות שחט ב'תער הנקרא גאלמעססער , ' נתעוררו אנשי הקהל לפרסם בכ"ו כסלו תקמ"ז את הכרוז , המסתיים בקריאה לכינוס אסיפה בראש חודש טבת תקמ"ז , כדי לבער את הכ...  אל הספר
מוסד ביאליק