כרוז מוהילב (תקמ"ז); תקנות שקלוב (תקמ"ז); איגרת רש"ז לקהל מוהילב (תקמ"ז?)