מבוא

החסידות שכבשה את גאליציה המזרחית ניסתה לחדור גם לחלק המערבי ולעיר הבילה קראקא . אנשי הכת החלו בייסוד מניינים , שבהם התפללו בנוסח ספרד ובדרך החדשה המיוחדת להם . מנהיגי קהל קראקא , ברצותם למנוע את התפשטות הכת בעירם , 'מטרופולין של מלכים , מלכי רבנן , ' הכריזו חרם על חברי הכת ועל כל אלה שיסייעו בידם . חרם זה לא הצליח לעקור את הכת בקראקא . בתקנ"ח , הכריז קהל קראקא חרם על כל המעיינים בכתבי הכת ( ראה להלן . ( ב'שבר פושעים' מסופר , שבקראקא נשרף הספר תולדות יעקב יוסף 'בצווי הרב הגאון אב"ד שלהם' ( דף מח , א . ( כתב חרם זה נשמר לנו ב'שבר פושעים' ( דפים כא—כג ) והוא נדפס על ידי וועטשטיץ ביאוצר הספרות' של גרעבער , שנה ד , קראקא תרנ"ב , עמי , 641—638 על פי העתק מפנקס קראקא' שסופר הקהל מעיד 'נעתק הכל כאן בלי חסר ויתיר כלל , רק דברים ככתבן ממש . ' אנו מדפיסים כת חרם זה על פי הדפסת וועטשטיץ , ושינויי נוסח שבהעתק 'שבר פושעים' נציץ בהערות . את הנוסח השלם ב'שבר פושעים' ראה להלן בגוף הקונטרס . כתב חרם זה נדפס גם על ידי דובנוב ב'תולדות החסידות' ' עמי . 168 ! 452—450  אל הספר
מוסד ביאליק