העתק אשר שלחו איגרת מווילנא לפינםק ואשר חתמו עליה הרב הגאון אב*ד דווילנא והרב הגאון אמיתי רשכב'ה " מוהר''א זצוקל'הה זי''ע וראשי טובי גדולי ומנהיגי הקהילות דק' הנ"ל זלה"ה ‭."‬