מבוא

איגרת זו נדפסה על ידי דובנוב בתולדות החסידות , עמ' ' 481—479 על פי העתק שקיבל מידי הרב ש . אסף . באיגרת זו מבקשים פרנסי קהל וילנא' בצירוף רבם ר' שמואל אביגדור והגר"א- שקהל פינסק יעביר מכהונתו את הרב של קהילתם 'אב"ד דקהלתכם . ' שמו של הרב לא פורש באיגרת . דובנוב בספרו הנ"ל , עמ' 157 ( הערה , ( 1 סבור שקשה לשער שהמדובר הוא בר' לוי יצחק או ר' שלמה מקארלין' כי שניהם לא ישבו בשנת תקמ"ד בפינסק . בנוגע לר' שלמה מקארלין' הרי מעולם לא כיהן כאב"ד פינסק' וממילא אי אפשר שהדברים באיגרת זו מכוונים אליו ; נוסף על כך' הרי ישב כבר בשנת תקמ"ד בלודמיר . אבל הוכחתו של דובנוב שהדברים בדבר העברת הרב אינם מכוונים לרי לוי יצחק' יסודה בטעות . דובנוב מעיר שבשנת תקמ"ד לא היה עוד ר' לוי יצחק רבה של פינסק' באשר 'בשנת תקמ"א—תקמ"ד הוא מכונה בתעודות בשם הרב מזליחוב . ' נתעלם מדובנוב שר' לוי יצחק תפס רבנות זיליחוב קודם שבא לפינסק , ועל שם עירו זו נתכנה גם כשכיהן כאב"ד פינםק בשנים תקל"ו—תקמ"ה . את זמני רבנותו של ר' לוי יצחק קבע בוודאות ר' חיים ליברמן ( ראה למעלה הערה 3 לאיגרתו של ר' אברהם קצינלנבויגן לר' לוי יצחק . ( מ...  אל הספר
מוסד ביאליק