מבוא

איגרת זו היא המשך לוויכוח שבעל פה שנערך בפראגה , פרבר של וארשא , בירת פולין' בין רבה של בריסק דליטא ר' אברהם קצינלנבויגן ור' לוי יצחק מברדיטשב , לפני שנת תקמ"א . על הוויכוח מספר הרב מבריסק בכרוז החרם שלו מיריד זעלווא , אלול תקמ"א , שהבאנו אותו למעלה . בכרוז שלו הוא מתפאר שניצח את יריבו וערך את דברי הוויכוח בספר 'מלחמות השם' שלא נשמר לנו . לאחר שנוכח הרב מבריסק שוויכוחו עם ר' לוי יצחק לא הביא את התוצאות שקיווה להן ; לא זו בלבד שכוחה של הכת לא נחלש , אלא יתירה מזו היא הולכת ועושה נפשות גם לאחר הכרזת חרמות תקמ"א . נוסף על כך הגיעו לאוזניו שמועות שיריבו , ר' לוי יצחק , אינו רואה את עצמו מנוצח כלל וכלל , לכן הציע שייערך ויכוח פומבי שני בינו ובין יריבו . כיוון שר' לוי יצחק הסכים רק לוויכוח שבכתב , שלח לו רבה של בריסק איגרת זו , בד , הוא חוזר על הטענות של המתנגדים שכבר הושמעו בספרות הפולמוסית החל משנת תקל"ב . איגרת זו נדפסה על ידי דובנ 1 ב מכת"י 'מחשבות כסילים' ב'דביר' א , תרפ '' ג , עמ' , 297—293 ובסוגריים הכניס גם מספר שינויים על פי כת"י 'שבר פושעים / ערכנו את האיגרת על פי 'שבר פושעים' ( דפ...  אל הספר
מוסד ביאליק