איגרתו של ר' אברהם קצינלנבויגן לר' לוי יצחק מברדיטשב (תקמ"ד)