כרוז־חרם של ר' אברהם קאצינלבויגן, רבה של בריסק, מיריד זעלווא, ב' אלול תקמ"א

שמעו הרים את ריב השם והביטו אם יש מכאוב כמכאובי , שבזמן הזה הבוגד הסוער בהסתועפות והתאבכות מלאות עשן , כי בבית ישראל ראיתי שערוריה , בפשית המשפחת 2 בישראל , וקמו תרבות אנשים חטאים למעול מעל בד' ובתורתו הקדושה , אנשי כת החסידים ימ"ש , אשר הבדילו ולקחו עצמם לצד מינות ואפיקורסות , ובטלו כבוד התורה ודין החכמים . אי לזאת יחרד כל לב ויתר ממקומו , וכל בית ישראל יבכו וכול . ' כאשר מודעת זאת בכל הארץ , אשר נתווכחתי וניצחתי ליצחק הזעלי . 11 שמא רמז לעדת הבעל שם . . 12 על פי שמות רבה ל , ב ' ) ובכ '' מ שכתוב אלה פוסל את הראשונים . ( ' . 13 ב'דביר : ' 'במחשבות' / דיינארד : 'במשבות עולם . ' וערכנו על פי שע '' י : בנתיבות . . 14 שם האב חסר ב'דביר' אבל נרשם בשע"י ואצל דיינארד . . 15 איננו בין החתומים בשע"י ובמקומו חתום תנחום חיים במ"ר יחזקאל . סדר החתומים שונה בשע '' י מאשר ב'דביר' ואצל דיינארד . כרוז חרם זה נדפס בראשונה ב'שלום על ישראל , ' ח"ב , עמ' , 39—38 והועתק משם על ידי סייטלבוים בספרו הנ '' ל , עמ' . 216—214 בשינויי נוסח נדפס כרוז חרם זה , על םי כת"י ' מחשבות כסילים , ' ע '' י דובנוב ב'דביר' ...  אל הספר
מוסד ביאליק