מבוא

כרוז חרם זה נדפס בראשונה על ידי א . צווייפל ב'שלום על ישראל / ח"ב' זיטאמיר ' 1869 עמ' ; 38—37 משם הועתק בספרו של מ . טייטלבוים : הרב מלאדי ומפלגת חב '' ד' ח"א' וארשא' תרע"ג' עמ' . 212—211 בשינוי נוסח נדפס כרוז חרם זה על ידי דובנוב , על פי כת"י 'מחשבות כסילים' ב'דביר' א' ברלין תרפ"ג , עמ' . 304—303 בהשמטות הובא גם על ידי דו 3 נ 1 ב ב'תולדות החסידות' שלו' עמ' ' 148—147 ומשם הועתק בספרו של ז . רבינוביץ : החסידות הליטאית , ירושלים תשכ"א' עמ' . 96—95 אנו מביאים כרוז חרם זה על פי נוסח 'מחשבות כסילים' שב'דביר / ובהערות הבאנו שינויי נוסח על פי 'שלום על ישראל . ' ב'כיתות בישראל' ' ניוארק תרנ '' ו [ תרנ"ט ' [ הדפיס דיינארד שמונה כתבי התנגדות ושלושה מהם הם כרוזים מיריד זעלווא . כתבים שלישי ורביעי הם הכרוזים מקהל סלוצק ופינסק שאנו מביאים להלן' ואילו תוכנו של כתב חמישי ( שם' עמ' ( 20—19 שכותרתו היא 'הכרוז מעיר זעלווא' הוא כנראה כרוז של קהל גרודנא' אבל הנוסח שלו שונה הוא הן מנוסח 'מחשבות כסילים' שנדפס ב'דביר' והן מנוסח צווייפל ב'שלום על ישראל . ' נוסף על כך' בעוד כרוז גרודנא שלנו יצא בזעלווא בר '' ...  אל הספר
מוסד ביאליק